Mae Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau i helpu gwarchod tirwedd y Carneddau.

Mae tair prif thema yn gwahaniaethu’r prosiectau. Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod mwy am y prosiectau o dan bob thema, ymhle maen nhw’n digwydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Amaethyddiaeth – Ddoe a Heddiw
Treftadaeth Ddiwylliannol
Amaethyddiaeth – Ddoe a Heddiw
Gweld
Cymunedau’r Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Cymunedau’r Carneddau
Gweld
Adfer Dolydd
Treftadaeth Naturiol
Adfer Dolydd
Gweld
Lleisiau’r Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Lleisiau’r Carneddau
Gweld
Adfer Rhostir Mynyddig
Treftadaeth Naturiol
Adfer Rhostir Mynyddig
Gweld
Mynd i’r Afael â Rhywogaethau Ymledol
Treftadaeth Naturiol
Mynd i’r Afael â Rhywogaethau Ymledol
Gweld
Prosiect LiDaR
Treftadaeth Ddiwylliannol
Prosiect LiDaR
Gweld
Adfer Mawndir
Treftadaeth Naturiol
Adfer Mawndir
Gweld
Dadorchuddio Henebion Hynafol
Treftadaeth Naturiol
Dadorchuddio Henebion Hynafol
Gweld
Cofnodi Brain Coesgoch
Treftadaeth Naturiol
Cofnodi Brain Coesgoch
Gweld
Gwella mynediad i’r Carneddau
Gwella mynediad
Gwella mynediad i’r Carneddau
Gweld
Gwrychoedd, Coed, a Choetiroedd
Treftadaeth Naturiol
Gwrychoedd, Coed, a Choetiroedd
Gweld
Tirwedd o Fwyeill Neolithig
Treftadaeth Ddiwylliannol
Tirwedd o Fwyeill Neolithig
Gweld
Enwau Lleoedd y Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Enwau Lleoedd y Carneddau
Gweld
Carneddi Maen Cysegredig
Treftadaeth Ddiwylliannol
Carneddi Maen Cysegredig
Gweld