Mae Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau i helpu gwarchod tirwedd y Carneddau.

Mae tair prif thema yn gwahaniaethu’r prosiectau. Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod mwy am y prosiectau o dan bob thema, ymhle maen nhw’n digwydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Gwella mynediad i’r Carneddau
Gwella mynediad
Gwella mynediad i’r Carneddau
Gweld