Mae Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau i helpu gwarchod tirwedd y Carneddau.

Mae tair prif thema yn gwahaniaethu’r prosiectau. Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod mwy am y prosiectau o dan bob thema, ymhle maen nhw’n digwydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Adfer Dolydd
Treftadaeth Naturiol
Adfer Dolydd
Gweld
Adfer Rhostir Mynyddig
Treftadaeth Naturiol
Adfer Rhostir Mynyddig
Gweld
Mynd i’r Afael â Rhywogaethau Ymledol
Treftadaeth Naturiol
Mynd i’r Afael â Rhywogaethau Ymledol
Gweld
Adfer Mawndir
Treftadaeth Naturiol
Adfer Mawndir
Gweld
Dadorchuddio Henebion Hynafol
Treftadaeth Naturiol
Dadorchuddio Henebion Hynafol
Gweld
Cofnodi Brain Coesgoch
Treftadaeth Naturiol
Cofnodi Brain Coesgoch
Gweld
Gwrychoedd, Coed, a Choetiroedd
Treftadaeth Naturiol
Gwrychoedd, Coed, a Choetiroedd
Gweld