Mae Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn cynnwys 22 o sefydliadau gwirfoddol a statudol a sefydliadau academaidd yn ogystal. Cliciwch ar yr enwau isod i gael gwybod am waith y partneriaid a’r gwahanol ffyrdd y maent yn rhan o’r cynllun.
Y Partneriaid