Mae Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau i helpu gwarchod tirwedd y Carneddau.

Mae tair prif thema yn gwahaniaethu’r prosiectau. Dilynwch y dolenni isod i ddarganfod mwy am y prosiectau o dan bob thema, ymhle maen nhw’n digwydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Amaethyddiaeth – Ddoe a Heddiw
Treftadaeth Ddiwylliannol
Amaethyddiaeth – Ddoe a Heddiw
Gweld
Cymunedau’r Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Cymunedau’r Carneddau
Gweld
Lleisiau’r Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Lleisiau’r Carneddau
Gweld
Prosiect LiDaR
Treftadaeth Ddiwylliannol
Prosiect LiDaR
Gweld
Tirwedd o Fwyeill Neolithig
Treftadaeth Ddiwylliannol
Tirwedd o Fwyeill Neolithig
Gweld
Enwau Lleoedd y Carneddau
Amgylchedd Hanesyddol
Enwau Lleoedd y Carneddau
Gweld
Carneddi Maen Cysegredig
Treftadaeth Ddiwylliannol
Carneddi Maen Cysegredig
Gweld