Pwrpas y Brentisiaeth Cadwraeth ac Amaeth yw cynnig profiadau i gadwraethwyr lleol trwy weithio yn y Parc Cenedlaethol a Phartneriaid Prosiect y Carneddau. Mae’r Brentisiaeth yn para’ am flwyddyn ac ystod y cyfnod hwn byddaf yn rhannu fy amser rhwng y Parc Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan wneud cwrs coleg Cadwraeth gyda Choleg Cambria ar yr un pryd. I baratoi, mae gen i eisoes radd BSc mewn Sŵoleg ag Ymddygiad Anifeiliaid o Brifysgol Bangor ac mi wnes i wirfoddoli gyda’r Bartneriaeth am flwyddyn ar ôl i mi raddio. Rydw i’n lleol i’r Carneddau hefyd, rydw i wedi cael fy magu ym Methesda ac felly roedd fy adnabyddiaeth o’r Parc Cenedlaethol a’r Carneddau o safon foddhaol.

Ers i mi ddechrau’r Brentisiaeth Cadwraeth ac Amaeth ym mis Gorffennaf, rydw i wedi cael profiadau amrywiol a bythgofiadwy. Fe ddechreuais i hefo gwybodaeth ddigonol am gadwraeth y Carneddau a thipyn o adnabyddiaeth o’r dirwedd ac amaethyddiaeth. Rwan, teimlaf fy mod yn llawer mwy gwybodus am y gwaith pwysig sy’n digwydd ac yn enwedig rydw i wedi dysgu mwy am rywogaethau coed a bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol. Un o fy hoff ddarnau o waith ers i mi ddechrau yw dysgu sut i brosesu a thyfu ein coed. Rydw i wedi cael llawer o hwyl gyda gwirfoddolwyr a grwpiau ysgolion wrth gasglu hadau er mwyn i ni eu prosesu a bu’n bleser gweithio yn ein meithrinfeydd coed i dyfu’r holl hadau a gasglwyd gennym. 

Rydw i wedi mwynhau dysgu am fy nghartref yn enwedig. Mae’r cyfleoedd i ddysgu am yr hanes a’r archaeoleg yn ddi-ddiwedd ac rwy’n edrych ymlaen i addysgu fy nheulu a fy ffrindiau am ein hardal. Mae’r buddion, fel siarad ar Radio Cymru, ffilmio gyda’r RSPB a chyfarfod awduron poblogaidd yn gyffrous, ond dwi’n sicr mai’r wobr fwyaf i mi fydd y profiadau o ddysgu fy hun ag eraill am bwysigrwydd y Carneddau. Gan ddilyn arweinyddiaeth staff Partneriaeth y Carneddau yn ogystal â chyngor Prentis blaenorol, rwyf wedi cael hyfforddiant a mewnwelediadau anhygoel. Teimlaf fod y Brentisiaeth yn cynnig gwaith amrywiol os ydych chi’n teimlo’n angerddol am gadwraeth a gwarchod cynefinoedd yn y Parc Cenedlaethol. Rwyf wedi cael gymaint o hwyl ac wedi dysgu gymaint ers i mi ddechrau a fedra’i ddim disgwyl cwblhau gweddill y Brentisiaeth.

Darllenwch fwy am brofiad Sophie fel prentis wrth ddilyn y ddolen i’w blog.

Blog Sophie

Podlediad

Gwrandewch ar Sophie yn trafod ei phrofiad fel prentis yn y podlediad isod.

Podlediad Sophie